Vloerverwarming opstookprotocol

02-01-2022

Bij het in gebruik nemen van vloerverwarming, dient er altijd een opstookprotocol gevolgd te worden. Dus niet alleen de allereerste keer dat de vloerverwarming in gebruik wordt genomen, maar ook aan het begin en einde van elk stookseizoen.

Over opstookprotocol vloerverwarming, krimp en uitzetten van materialen

U kent vast wel de uitdrukking: ‘ een huis blijft altijd werken’. Dit ‘ werken’ komt onder meer door het opwarmen en afkoelen van een woning.

Vloerverwarming heeft invloed op bij de opbouw van een tegelvloer gebruikte materialen. Deze materialen krimpen en zetten uit onder invloed van veranderingen in temperatuur.

Opbouw tegelvloer

In veruit de meeste gevallen is een tegelvloer opgebouwd uit

  • betonnen draagvloer
  • dekvloer (van zand/cement of anhydriet) aangebracht op de betonnen draagvloer
  • tegelvloer

De vloerverwarming wordt aangebracht in de dekvloer.

Bij een vloer met vloerverwarming en tegels krimpen en zetten de materialen allemaal uit maar NIET op een gelijke wijze, d.w.z. alle materialen hebben een andere uitzettingscoëfficiënt (de mate waarin een materiaal uitzet of krimpt bij temperatuurveranderingen).

Omdat alle materialen met elkaar verbonden zijn en een eenheid vormen, is het noodzakelijk dat de krimp en het uitzetten van de materialen verstandig wordt geregeld.

De vloerverwarming regelt de temperatuur in een vloer met tegels en beïnvloedt dus in hoge mate de krimp en het uitzetten van de materialen. Er moet dus verstandig met deze temperatuur worden omgegaan, waarbij er aandacht moet zijn voor het op juiste wijze opstoken van de vloerverwarming (leidt tot uitzetting materialen) maar zeker ook het afkoelen van de vloerverwarming (leidt tot krimp materialen).

Algemene regel: zet vloerverwarming nooit in één keer vol aan of uit.

Maak bij het begin van het stookseizoen altijd gebruik van een opstookprotocol. Dit is een gebruiksaanwijzing om verantwoord om te gaan met het inschakelen en uitschakelen van een vloerverwarming.

Zeker bij nieuwbouw is het volgen van een opstookprotocol heel belangrijk !

Bij nieuwbouw is er altijd sprake van een zekere werkdruk. Men wil zo snel mogelijk aan de slag om alles in orde te maken voor een geplande verhuizing. Maar bij nieuwbouw is het juist aan te bevelen om eerst het opstookprotocol te volgen voordat de tegelvloer wordt aangebracht.

Wellicht kan er met de aannemer afgesproken worden, dat er mbt de vloerverwarming voor de oplevering al een opstookprotocol plaats vindt. Dit kan ook problemen met een vloer (o.a. scheurvorming) snel zichtbaar maken.

Opstookprotocol:

Let op: de hieronder vermelde temperaturen zijn de temperaturen van het water dat door de leidingen van de vloerverwarming stroomt. Die temperatuur is af te lezen op de thermostaat op de unit van de vloerverwarming !

Neem de vloerverwarming in gebruik met een starttemperatuur die gelijk is aan de omgevingstemperatuur. Voer per dag de temperatuur op met 5°C tot maximaal 40°C. Deze 40°C is ook altijd de maximale temperatuur van het water in de vloerverwarming ! Houdt deze 40°C enkele dagen aan. Verlaag de temperatuur vervolgens met 5°C per dag tot de starttemperatuur. Dit opstookprotocol kan dus wel tot zo’n 12 dagen in beslag nemen.

Na het volgen van dit 1e opstookprotocol kunt u de tegels laten leggen. De vloerverwarming moet minimaal 24 uur voor het leggen van de tegels geheel uitgeschakeld worden.

De vloerverwarming mag niet eerder ingeschakeld worden dan na 6 weken na het leggen van de tegels.

Het in gebruik nemen van de vloerverwarming na het aanbrengen van de tegelvloer dient weer te gebeuren conform het opstookprotocol.

Ook volgt u het opstookprotocol aan het begin van elk stookseizoen.

Aan het eind van elk stookseizoen laat u de temperatuur van het water in de vloerverwarming geleidelijk (met 5°C per dag) zakken tot de omgevingstemperatuur en dan kunt u de verwarming uitschakelen.

Het beheerst laten afkoelen is net zo belangrijk als het opwarmen.

Zet nooit de vloerverwarming in één keer op vol vermogen of in één keer geheel uit.

U loopt het risico dat de tegels bijv. scheuren of onthechten van de ondergrond.

 

Opmerkingen

Soms is het niet mogelijk om de temperatuur op de unit van de vloerverwarming in te stellen. Probeer toch altijd om dan een soort van opstookprotocol te volgen.